Cennik biura rachunkowego

Miesięczna opłata obsługi księgowej obejmuje:

Zakres obsługi bieżącej

 • Prowadzenie zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.
 • Prowadzenie zapisów księgach rachunkowych (pełna rachunkowość).
 • Prowadzenie ewidencji VAT.
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia.
 • Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych oraz przesyłanie ich do US.
 • Opłata za przesłanie dokumentów do biura lub odbiór ich od Klienta.
 • Wykonanie zeznania rocznego.

 

Zakres obsługi płacowej

 • Naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami i uwzględnieniem regulaminu.
 • Sporządzanie oraz przekazywanie rozliczeń i deklaracji do Urzędów Skarbowych, ZUS.
 • Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń poszczególnych pracowników.
 • Przygotowanie informacji o wynagrodzeniach dla poszczególnych pracowników.
 • Wystawianie zaświadczeń o osiągniętych dochodach.
 • Sporządzanie raportów i analiz dotyczących wynagrodzeń.
 • Sporządzanie rozliczeń rocznych pracowników (pit-11).
 • Informowanie klienta o zmianach przepisów prawa pracy i ZUS.
Składnik Cena Uwagi
Opcja standardowa
opłata za prowadzenie ewidencji przychodów (ryczałt) od 100,00 zł

opłata zryczałtowana
(do 50 dok. w m-c)

opłata za prowadzenie PKP i R (bez ewidencji VAT) od 150,00 zł

opłata zryczałtowana
(do 50 dok. w m-c)

opłata za prowadzenie PKP i R (z ewidencją VAT) od 180,00 zł

opłata zryczałtowana
(do 50 dok. w m-c)

opłata za prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna rachunkowość)
od 700,00 zł

opłata zryczałtowana
(do 30 dok. w m-c)

opłata za prowadzenie PKP i R 2,00 zł

za każdy kolejny dok. powyżej 50 szt w m-c

opłata za prowadzenie ksiąg rachunkowych 2,50 zł

za każdy kolejny dok. powyżej 30 szt w m-c

opłata za obsługę płacową pracodawca 20,00 zł prowadzenie rachunku właściciela
pracownik 25,00 zł za każdego pracownika

**** dokument to każda faktura, rachunek, dokument wewnętrzny, lista płac

**** wszystkie ceny są cenami netto.

Z uwagi na zróżnicowane potrzeby naszych klientów, cena usługi jest indywidualnie negocjowana z klientem przed podpisaniem umowy o świadczenie usług rachunkowo-księgowych, a niniejszy cennik stanowi tylko dane wstępne do negocjacji. W celu indywidualnej wyceny proszę o wypełnienie formularza zapytania ofertowego.

 

Nasze usługi

 • obsługa podatników rozliczających się w formie ryczałtu (ewidencja przychodów, karta podatkowa)
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ksiąg handlowych (pełna księgowość)
 • prowadzenie rozliczeń wspólnot mieszkaniowych
 • prowadzenie rejestrów VAT
 • prowadzenie ewidencji ŚT i wyposażenia, ewidencji przebiegu pojazdów oraz innych
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 • prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej i ZUS
 • sporządzanie deklaracji i zgłoszeń (CIT, PIT, VAT, NIP)
 • prowadzenie rozliczeń podatku akcyzowego
 • przygotowywanie sprawozdań statystycznych i INTRASTAT
 • przygotowywanie przelewów do US i ZUS

Kontakt

CAVER Sp. z o.o.
biuro rachunkowe:
43-300 Bielsko-Biała
ul. Sobieskiego 196
siedziba spółki:
43-300 Bielsko-Biała
ul. Zapłocie Małe 42A


+48 33 488 88 14 +48 606 999 583

biuro@caver.pl

Biuro Rachunkowe Bielsko-Biała

CAVER Sp. z o.o. Biuro Rachunkowe Bielsko-Biała

Certyfikat "Firma Przyjazna Internautom" przyznany firmie CAVER Sp. z o.o. Biuro Rachunkowe za wysoki standard komunikacji z klientami w Internecie oraz dopasowanie wizerunku i usług do wymagań Internautów.