Panel klienta - więcej

KPiR online

Moduł do prowadzenia Podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów umożliwia proste i wygodne prowadzenie usług księgowych, a także rozliczenia z Urzędem Skarbowym. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań, takich jak schematy importu, możliwe jest automatyczne uzupełnianie rejestrów oraz księgowanie amortyzacji. Moduł KPiR online to pewność, że system jest zawsze zgodny z obowiązującymi przepisami.

Na moduł składa się wiele funkcjonalności takich jak m.in.:

- generowanie i wydruk podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR) oraz deklaracji podatkowych VAT-7 i VAT-UE

- obliczanie wysokości podatku dochodowego według skali podatkowej lub podatku liniowego

- generowanie i wydruk rejestrów sprzedaży VAT i rejestrów zakupów VAT

- prowadzenie ewidencji i rozliczenia pojazdów, ewidencji wyposażenia i środków trwałych

- księgowanie amortyzacji

Moduł KPiR online to:

 • Prostota zastosowanych rozwiązań
 • Zgodność z aktualnymi przepisami
 • Ułatwienia w rozliczaniu z Urzędem Skarbowym
 • Ewidencja VAT, zestawienia księgowe, deklaracje i wiele innych

 

Sprzedaż online

Moduł Sprzedażowy oferuje prowadzenie sprzedaży w sposób w pełni zintegrowany z modułem księgowym. Dzięki temu dane wprowadzane w systemie są automatycznie przekazywane do modułu księgowego. Zaraz po wystawieniu dokumentu jest on widoczny w systemie co umożliwia księgowanie „na bieżąco”.

System umożliwia również generowanie przejrzystych raportów pozwalających na bieżąco śledzić np. stan należności, wielkość sprzedaży i wiele innych. Zestawienia prezentowane są również w formie wykresów.

Moduł Sprzedaż to:

 • Prowadzenie sprzedaży w sposób w pełni zintegrowany z modułem księgowym
 • Wystawione faktury automatycznie trafiają do modułu księgowego
 • Łatwość wystawiania dokumentów handlowych
 • Możliwość generowania przejrzystych raportów

 

Obieg dokumentów w biurze

Moduł usprawnia proces komunikacji pomiędzy biurami rachunkowymi a ich klientami. Import dokumentów online do systemu oraz przesyłanie ich w dowolnym formacie (skany, zdjęcia, pliki PDF) pozwala na sprawne kierowanie przepływem informacji w firmie i biurze rachunkowym. Zarządzanie dokumentami w formie elektronicznej upraszcza ich wyszukiwanie, archiwizację, gwarantuje aktualność wersji oraz eliminuje konieczność ich powielania.

Możliwość przesyłania na bieżąco np. faktur zakupowych w zeskanowanej formie, umożliwia wprowadzanie ich do systemu przez Biuro a następnie zaksięgowanie bez żadnych opóźnień. Dzięki temu poprawia się jakość obsługi klienta jak i samej pracy.

Obieg dokumentów i archiwizacja to:

 • Usprawnienie komunikacji pomiędzy biurem a klientem
 • Import dokumentów online do systemu
 • Księgowanie na bieżąco bez konieczności oczekiwania na wersje papierowe
 • Zarządzanie dokumentami w formie elektronicznej
 • Możliwość przesyłania dokumentów pomiędzy przedsiębiorcą a biurem w różnych formatach (skany, zdjęcia, pliki PDF)
 • Sterowanie/kierowanie sprawnym przepływem informacji w przedsiębiorstwie
 • Usystematyzowanie, ujednolicenie, uporządkowanie, usprawnienie procesu przekazywania informacji
 • Uproszczenie wyszukiwania dokumentów, gwarancja aktualnej wersji
 • Eliminuje potrzebę powielania i rozprowadzania dokumentów
 • Bieżąca kontrola zadań

 

 

Kontakt

CAVER Sp. z o.o.
biuro rachunkowe:
43-300 Bielsko-Biała
ul. Sobieskiego 196
siedziba spółki:
43-300 Bielsko-Biała
ul. Zapłocie Małe 42A


+48 33 488 88 14 +48 606 999 583

biuro@caver.pl

Biuro Rachunkowe Bielsko-Biała

CAVER Sp. z o.o. Biuro Rachunkowe Bielsko-Biała

Certyfikat "Firma Przyjazna Internautom" przyznany firmie CAVER Sp. z o.o. Biuro Rachunkowe za wysoki standard komunikacji z klientami w Internecie oraz dopasowanie wizerunku i usług do wymagań Internautów.