Doradztwo gospodarcze

Dla firm istniejących na rynku oferujemy szerokie spektrum działań związanych z doradztwem gospodarczym i finansowym.

DORADZTWO GOSPODARCZE:

 • Windykacją zaległych należności
 • Zakładaniem działalności gospodarczej osób fizycznych
 • Zakładaniem spółek prawa handlowego – osobowych i kapitałowych
 • Przekształceniami firm i zmianą formy prowadzenia działalności
 • Pomocą w sporządzaniu i prowadzeniu dokumentów do jakich zobligowane są zarządy spółek (m.in. księga udziałów, rejestry uchwał, sprawwozdani zarządu)
 • Doborem optymalnej formy opodatkowania działalności
 • i inne...

DORADZTWO FINANSOWE:

 • Poszukiwaniem źródeł finansowania działalności gospodarczej (pożyczki preferencyjne, pożyczki celowe, kredyty bankowe, leasing, dotacje i inne)
 • Sporządzaniem wniosków kredytowych dla firm
 • Sporządzaniem analiz i prognoz finansowych firm i projektów inwestycyjnych
 • Sporządzaniem biznesplanów dla różnych celów (zarządzanie, inwestycje, kredyty i inne)
 • Sporządzaniem harmonogramów rzeczowo – finansowych inwestycji
 • Sporządzaniem studiów wykonalności inwestycji
 • Badaniem płynności finansowej firm
 • i inne...
 

Nasze usługi

 • obsługa podatników rozliczających się w formie ryczałtu (ewidencja przychodów, karta podatkowa)
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ksiąg handlowych (pełna księgowość)
 • prowadzenie rozliczeń wspólnot mieszkaniowych
 • prowadzenie rejestrów VAT
 • prowadzenie ewidencji ŚT i wyposażenia, ewidencji przebiegu pojazdów oraz innych
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 • prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej i ZUS
 • sporządzanie deklaracji i zgłoszeń (CIT, PIT, VAT, NIP)
 • prowadzenie rozliczeń podatku akcyzowego
 • przygotowywanie sprawozdań statystycznych i INTRASTAT
 • przygotowywanie przelewów do US i ZUS

Kontakt

CAVER Sp. z o.o.
biuro rachunkowe:
43-300 Bielsko-Biała
ul. Sobieskiego 196
siedziba spółki:
43-300 Bielsko-Biała
ul. Zapłocie Małe 42A


+48 33 488 88 14 +48 606 999 583

biuro@caver.pl

Biuro Rachunkowe Bielsko-Biała

CAVER Sp. z o.o. Biuro Rachunkowe Bielsko-Biała

Certyfikat "Firma Przyjazna Internautom" przyznany firmie CAVER Sp. z o.o. Biuro Rachunkowe za wysoki standard komunikacji z klientami w Internecie oraz dopasowanie wizerunku i usług do wymagań Internautów.